14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Straffuldbyrdelsesloven § 62

Uddrag fra kommentarerne til straffuldbyrdelsesloven § 62:

Til § 62
    Bestemmelsen vedrører spørgsmålet om institutionens adgang til at anvende magt overfor en indsat. Bestemmelsen svarer med visse ændringer til § 62 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.8.3.3., jf. pkt. 5.8.3.2., i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.Stk. 1 indeholder de nærmere b...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.