14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 61

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 61

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§61 Fotografering og optagelse af fingeraftryk
Kriminalforsorgsområdet har ret til at fotografere og optage fingeraftryk af den indsatte med henblik på senere identifikation.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af fotografering og optagelse af fingeraftryk efter stk. 1, herunder om opbevaring og destruktion. Fotobekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside