14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 54

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 En indsat har ret til at have sit barn under 1 år hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet.

•••

Stk. 2 En indsat har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men ikke 3 år, hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet og kriminalforsorgsområdet og de sociale myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med hensynet til barnet.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af denne ret. Besøgsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside