14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 48

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Tilladelse til udgang betinges af, at den indsatte under udgangen ikke begår strafbart forhold eller i øvrigt misbruger udgangstilladelsen.

•••

Stk. 2 Tilladelsen kan endvidere betinges af andre vilkår, som findes formålstjenlige for at undgå misbrug, herunder at den indsatte under udgangen

  • 1) ledsages af personale fra kriminalforsorgsområdet,

  • 2) overnatter i arresthus, fængsel eller en af kriminalforsorgens pensioner,

  • 3) undergiver sig intensiv overvågning og kontrol på bopælen, jf. stk. 3,

  • 4) med mellemrum giver møde hos kriminalforsorgen eller hos politiet eller undergiver sig lignende kontrolforanstaltninger og

  • 5) undergiver sig vilkår som nævnt i straffelovens § 57.

•••

Stk. 3 Ved vilkår som nævnt i stk. 2, nr. 3, kan der træffes bestemmelse om, at reglerne i §§ 78 b-78 f eller regler udstedt i medfør heraf helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside