14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 46

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 46:

Til § 46
    Bestemmelsen vedrører spørgsmålet om, hvornår en indsat kan få tilladelse til udgang. Bestemmelsen svarer med enkelte ændringer, der i det væsentlige er af redaktionel karakter, til § 46 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.7.1. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.   ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.