14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 26

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Overførsel af indsatte mellem ensartede afsoningsinstitutioner
En indsat kan overføres mellem åbne fængsler, mellem lukkede fængsler eller mellem arresthuse

  • 1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,

  • 2) for at beskytte den indsatte mod overgreb,

  • 3) for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand,

  • 4) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,

  • 5) hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,

  • 6) hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil undvige, forvolde brand eller indsmugle eller handle med euforiserende stoffer og det må anses for nødvendigt for at forhindre den indsatte i at begå forhold af denne karakter,

  • 7) hvis den indsatte selv ønsker det og særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det, eller

  • 8) for at undgå, at den indsatte afsoner i en institution, hvor en af den indsattes nærstående gør tjeneste.

•••

Stk. 2 En indsat i fængselsafdelinger eller arresthuse udpeget til anbringelse af indsatte, hvis tilstedeværelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen, kan overføres til andre tilsvarende fængselsafdelinger eller arresthuse, når hensynet til at forebygge konflikter, styrke sikkerheden eller modvirke ny kriminalitet taler herfor.

•••
profile photo
Profilside