14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 2

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kriminalforsorgens organisation m.v.
Justitsministeriet er den øverste administrative myndighed for kriminalforsorgen.

•••

Stk. 2 Direktoratet for Kriminalforsorgen under Justitsministeriet varetager den centrale ledelse og administration af fuldbyrdelsen af de i § 1 nævnte straffe m.v.

•••

Stk. 3 Under Direktoratet for Kriminalforsorgen skal der være et antal kriminalforsorgsområder.

•••

Stk. 4 Justitsministeren fastsætter antallet af kriminalforsorgsområder, områdernes geografiske afgrænsning og fordelingen af lokale kriminalforsorgsinstitutioner imellem områderne.

•••

Stk. 5 Justitsministeren kan i sager af større eller principiel betydning beslutte at overtage Direktoratet for Kriminalforsorgens eller et kriminalforsorgsområdes beføjelser efter loven. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan tilsvarende i sager af større eller principiel betydning beslutte at overtage et kriminalforsorgsområdes beføjelser efter loven.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er "afgørelser" fejlagtigt blevet erstattet af "afgørelse",  jf. §2, nr. 3 i lov nr. 739 af 25/6 2014.

Stk. 6 I ansættelses- og personalesager kan Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelser ikke påklages til justitsministeren. Det gælder dog ikke, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen i første instans har truffet afgørelser i disciplinærsager, og i andre sager, hvor der er truffet afgørelse om afsked.

•••
profile photo
Profilside