14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 19

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 19:

Til § 19
    Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om straffetidsberegningen. Bestemmelsen svarer til § 19 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.4. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.