14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 110

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 110

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§110 Indsatte, der har indtægtsgivende arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, betaler for opholdet.

•••

Stk. 2 Tilsvarende gælder dømte, der under ophold på kriminalforsorgens pensioner har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter regler om betalingen. Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner

•••
profile photo
Profilside