14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 8

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. May 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Når der er anordnet tilsyn efter § 7, finder borgerlig straffelovs regler om betingede domme tilsvarende anvendelse. Træffer retten bestemmelse om fuldbyrdelse af en i den betingede dom eller i dommen til samfundstjeneste fastsat straf, skal denne omsættes til en fængselsstraf af samme varighed.

•••

Stk. 2 Såfremt omstændighederne taler derfor, kan anklagemyndigheden eller retten overlade til vedkommende myndighed i domslandet at træffe afgørelse i sager, hvor der efter reglerne i stk. 1 er spørgsmål om ændring af en betinget dom eller en dom til samfundstjeneste.

•••
profile photo
Profilside