14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 7

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 7:

Ændringen indebærer, at der i lighed med, hvad der gælder for betingede domme, kan ske overførsel til Danmark fra et af de nordiske lande af tilsyn, fastsat i domme om samfundstjeneste som en selvstændig retsfølge. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt. 4.1. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.