14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 5

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. May 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Straf af fængsel, der er idømt ved dansk domstol, kan fuldbyrdes i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt den dømte på det tidspunkt, da straffen skal fuldbyrdes, har statsborgerret eller bopæl i det pågældende land. Det samme gælder, såfremt den dømte opholder sig i det pågældende land og det findes mest hensigtsmæssigt, at fuldbyrdelsen finder sted dér.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til forvandlingsstraf for bøde.

•••
profile photo
Profilside