14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 3a

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 3a:

Loven om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf mv. indeholder ikke udtrykkelig hjemmel til at varetægtsfængsle med henblik på at sikre den dømtes tilstedeværelse og muligheden for, at straffen umiddelbart kan fuldbyrdes.Ved lovforslagets § 3 indsættes som § 3 a en ny bestemmels...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.