14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 23

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. May 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Justitsministeren kan bestemme, at de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren, kan udøves af rigsadvokaten, statsadvokaterne eller politiet.

•••
profile photo
Profilside