14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (nordisk) § 1

Lov om samarbejde med finland, island, norge og sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (nordisk) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. May 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bødestraf, som er pålagt i Finland, Island, Norge eller Sverige, kan fuldbyrdes her i landet.

•••

Stk. 2 Det samme gælder »viten«, om hvilke der i Finland eller Sverige er truffet afgørelse om fuldbyrdelse, og som

  • 1) er pålagt parter eller andre under en retssag (»rættegångsviten«),

  • 2) i Finland er pålagt af marknadsdomstolen eller efter anke af marknadsdomstolens afgørelse af højesteret eller

  • 3) i Sverige er pålagt af konsumentombudsmanden, næringsfrihedsombudsmanden eller marknadsdomstolen.

•••

Stk. 3 Det samme gælder endvidere afgørelse om

  • 1) konfiskation.

  • 2) sagsomkostninger i straffesager, herunder private straffesager.

  • 3) beslaglæggelse af en sigtets gods til sikring af bøde, konfiskation, erstatning, godtgørelse eller sagsomkostninger.

•••
profile photo
Profilside