Straffuldbyrdelsesloven (international) § 13

Denne konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov nr. 323 af 04. juni 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. juli 2005,
som ændret ved lov nr. 428 af 01. maj 2013 og lov nr. 377 af 27. april 2016

§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 522 af 23. december 1970 om fuldbyrdelse af europæiske straffedomme.