14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (international) § 5

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. July 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Retsplejelovens regler om udenretlig vedtagelse af bøde eller konfiskation finder tilsvarende anvendelse ved fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser om bøde eller konfiskation, jfr. konventionens art. 37.

•••

Stk. 2 Afgørelse i henhold til konventionens art. 39, stk. 2, træffes ved kendelse.

•••

Stk. 3 Der kan ikke her i landet fastsættes forvandlingsstraf for en udenlandsk bøde, jfr. konventionens art. 48.

•••
profile photo
Profilside