14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (international) § 4

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. July 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Afgørelser, som er omfattet af den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger, jfr. bilag 2 til denne lov, kan fuldbyrdes efter reglerne i konventionens afsnit II, jfr. afsnit I.

•••
profile photo
Profilside