14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (international) § 12a

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 12a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. July 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12a En person, der er frihedsberøvet i udlandet som led i fuldbyrdelse af en straf m.v. idømt her i landet, og som har meddelt samtykke hertil, kan overføres til Danmark for at være til stede ved en fornyet behandling af sagen. Retsplejelovens § 191 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside