14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven (international) § 11

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. July 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Kan fuldbyrdelse i de i §§ 9-10 nævnte tilfælde ikke ske efter bestemmelserne i kapitel 5 i den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger eller efter reglerne om omsætning af retsfølgen i art. 11 i konventionen om overførsel af domfældte, skal reglerne om tilpasning af sanktionen i art. 10, stk. 2, i den sidstnævnte konvention dog anvendes. Afgørelsen om tilpasning træffes ved dom.

•••
profile photo
Profilside