14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 81

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§81 Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,

 • 1) at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen,

 • 2) at gerningen er udført af flere i forening,

 • 3) at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet,

 • 4) at gerningsmanden tilsigtede, at gerningen skulle have betydelig alvorligere følger, end den fik,

 • 5) at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed,

 • 6) at gerningen helt eller delvis har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika eller lignende,

 • 7) at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat,

 • 8) at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt,

 • 9) at gerningsmanden har fået en anden til at medvirke til gerningen ved tvang, svig eller udnyttelse af dennes unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

 • 10) at gerningsmanden har medvirket til kriminalitet udført af et barn under 15 år,

 • 11) at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling,

 • 12) at gerningen er begået af en person, der er varetægtsfængslet eller undergivet foranstaltning, der træder i stedet herfor, eller af en person, der udstår straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller af en person under undvigelse herfra,

 • 13) at gerningen er begået af en person, der har været varetægtsfængslet eller undergivet foranstaltning, der træder i stedet herfor, eller af en person, der har udstået straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, over for institutionen eller en person med ansættelse ved institutionen,

 • 14) at gerningen har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

•••
profile photo
Profilside