Bøger, som nævner Straffeloven § 8

§ 134

- Side 1495 -

...af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport m.v. (takografforordningen) og Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR) under de omstændigheder, der er nævnt i artikel 19, stk. 2, 1. pkt., i køre- og hviletidsforordningen.

Læs på Jurabibliotek



Til stk. 1

- Side 1497 -

...færdselslovens § 134, stk. 1, ikke udelukker anvendelse af straffelovens § 8, nr. 3, ved overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Der var herefter hjemmel i straffelovens § 8, nr. 3, til at idømme straf her i landet for overtrædelse af køre- og hviletidsregler begået i andre EU-medlemsstater. Afgørelsen er omtalt i pkt. 4.2 under § 86 a, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek