Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Militær straffelov § 36, stk. 2 – oprindelse og udvikling

- Side 160 -

Stk. 2. Bestemmelserne i straffelovens §§ 6-8 skal ikke være til hinder for at straffe efter en strengere bestemmelse i straffeloven, såfremt handlingen tillige omfattes af en sådan bestemmelse.

Læs på JurabibliotekRækkevidden af militær straffelov § 36, stk. 2

- Side 162 -

...Retsplejelov. Militær Disciplinarlov, med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006, side 154 og 156. Endvidere kan det tilføjes at bemærkningerne til forslaget til lov om Den Internationale Domstol fra 2000 som nævnt i tilgift til krigsforbrydelser inddrog forbrydelser mod menneskeheden under den daværende § 25, jf. ovenfor på side 52.

Læs på Jurabibliotek