Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Kapitel 62. Saglig kompetence

- Side 132 -

...er en følge af, at der bliver spørgsmål om fastsættelse af en fællesstraf efter reglerne i straffelovens § 40, stk. 1, og § 61, 2 straffesager, hvor der bliver spørgsmål om dom til anbringelse i institution i medfør af straffelovens § 68 eller dom til forvaring i medfør af straffelovens § 70, og 3 straffesager vedrørende politiske lovovertrædelser.

Læs på JurabibliotekKapitel 76. Tilståelsessager

- Side 165 -

1 tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, 2 sigtede og anklageren giver samtykke, 3 retten ikke finder det betænkeligt at afgøre sagen uden hovedforhandling og 4 der ikke bliver spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73.

Læs på Jurabibliotek