Bøger, som nævner Straffeloven § 70

3.3.2. Vilkårsophævelse eller -ændring

- Side 320 -

...som er til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Tillægsvilkår kan således ikke fastsættes eller opretholdes blot »for en sikkerheds skyld«, eller fordi de kan være »hensigtsmæssige«. De kan kun legitimeres ved at være nødvendige for at afværge nærliggende/væsentlig fare for nye personkrænkende forbrydelser, som er omfattet af strl. § 70.

Læs på Jurabibliotek