Bøger, som nævner Straffeloven § 70

11.2. Psykiatrilovens anvendelse

- Side 247 -

...for den pågældende, jf. straffelovens § 71, stk. 1. Hvis den tiltalte er dømt til anbringelse, eller giver afgørelsen mulighed for sådan anbringelse, skal retten beskikke en bistandsværge for den pågældende, jf. straffelovens § 71, stk. 2. Som bistandsværge skal så vidt muligt beskikkes en af den sigtedes, tiltaltes eller dømtes nærmeste pårørende.

Læs på Jurabibliotek