Bøger, som nævner Straffeloven § 70

4.4. Egnethed

- Side 185 -

...om ikke at forulempe en bestemt person og dennes familie. Nogen forventning om, at han ville overholde tilholdet, kunne man efter de foreliggende lægeerklæringer ikke have, og kort tid efter overtrådte han da også dette. Der blev anlagt straffesag, og ved dommen blev han dømt til anbringelse på sindssygehospital efter dagældende STRFL § 70, jf. § 16.

Læs på Jurabibliotek