Bøger, som nævner Straffeloven § 70

4. Bestyrelsen undtages fra en række krav i fondsloven

- Side 264 -

1 En person, der ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf, 2 en person, der ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, og 3 en person, der ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten efter færdselslovens § 126.”

Læs på Jurabibliotek