Bøger, som nævner Straffeloven § 70

10.1. Særforanstaltninger og forvaring

- Side 502 -

Straffelovens § 70 angår forvaring over for udtalt farlige. De fleste forvaringsdømte er stærkt karakterafvigende og hører derfor til § 69-kategorien. Forvaring er en tids u bestemt frihedsberøvelse. Stk. 1 omfatter drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, brandstiftelse mv. og kræver, at tiltalte frembyder nærliggende fare for andres...

Læs på Jurabibliotek