Bøger, som nævner Straffeloven § 70

§ 124 . Hindring af straffuldbyrdelse mv.

- Side 132 -

...og 4. Det drejer sig efter nr. 1 om personer i forvaring, jf. strl. § 70, efter Side 131 nr. 2 om personer, der som varetægtssurrogat er anbragt i hjem eller institution, jf. rpl. § 765, stk. 2, nr. 3 og 4, eller i medfør af rpl. § 777 er overført til fuldbyrdelsesanstalt, dvs. fængsel, forvaringsanstalt eller hospital. Omfattet er endvidere efter nr....

Læs på Jurabibliotek