Bøger, som nævner Straffeloven § 70

5.7. Foranstaltninger efter strl. kap. 9

- Side 121 -

...4, må der ikke blive spørgsmål om anvendelse af straffelovens §§ 68, 69, 70 eller 73. Andre foranstaltninger efter kapitel 9 er ikke omfattet. Det vil sige, at for disse foranstaltninger kan sagen fremmes som tilståelsessag, forudsat at sigtede erkender de faktisk forhold, som er nødvendige for at anvende den pågældende foranstaltning eller sanktion.

Læs på Jurabibliotek