Bøger, som nævner Straffeloven § 70

3. Hvis en domfældt borgmester fortsat er valgbar

- Side 1091 -

...kommunalvalgloven er en person ikke valgbar på grund af straf, hvis vedkommende ved endelig dom er idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf, ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70 eller ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten efter færdselslovens § 126.

Læs på Jurabibliotek