Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Til stk. 2. Unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet

- Side 515 -

Derudover vil en person, som har modtaget en anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, og som unddrager sig straffuldbyrdelse, være omfattet af bestemmelsen. Her er bl.a. tale om personer, som er idømt foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70 (behandling, anbringelse eller forvaring).

Læs på Jurabibliotek