Bøger, som nævner Straffeloven § 70

2. Indholdet af princippet om barnets bedste

- Side 37 -

...visse former for personfarlig kriminalitet. Der er tale om en formodningsregel ved afgørelsen af forældreansvarssagerne, der således ikke får nogen selvstændig betydning for fortolkningen af nærværende bestemmelse, der ikke udgør et selvstændigt afgørelsesgrundlag. Derimod har bestemmelsen betydning for visiteringen af sagen efter lovens § 4, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek