Bøger, som nævner Straffeloven § 70

§ 4

- Side 107 -

1 En person, der ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf, 2 en person, der ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, og 3 en person, der ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten efter færdselslovens § 126.

Læs på JurabibliotekTil stk. 1. Straffe der fører til tab af valgbarhed

- Side 108 -

Betingede eller ubetingede frihedsstraffe omfatter såvel fængselsstraf, jf. nr. 1, som anbringelses- og forvaringsdomme efter straffelovens §§ 68-70, jf. nr. 2.

Læs på Jurabibliotek