Bøger, som nævner Straffeloven § 70

2. Generelle habilitetskrav

- Side 75 -

...hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem opstiller den kommunale og regionale valglovs § 4, stk. 1, det krav, at vedkommende ikke må være idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf, eller dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller frakendt førerretten efter færdselslovens § 126.

Læs på Jurabibliotek