Bøger, som nævner Straffeloven § 70

1. Udtræden grundet tab af valgbarhed

- Side 213 -

»§ 4. Den, der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd, er ikke valgbar, jf. § 101. Med straf sidestilles foranstaltninger efter straffelovens §§ 68-70.

Læs på Jurabibliotek