Bøger, som nævner Straffeloven § 70

1. Nærmere om § 24

- Side 198 -

...strafforfølgningen standses før dom) er ikke omfattet af begrebet benådning, men er reguleret i retsplejelovens §§ 722 og 723. I praksis benådes der ikke for rettighedsfrakendelse eller udvisning i forbindelse med straffedom trods den pønale karakter af disse retsfølger. Reglerne om benådning kan derimod anvendes på konfiskation, jf. straffelovens § 97 c.

Læs på Jurabibliotek