Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Forvaring

- Side 29 -

...personalemæssigt indrettet med henblik på særlig krævende behandling. Reelt må forvaring betragtes som en tidsubestemt (fængsels)straf, hvis placering i kap. 9 bedst kan forklares ved, at det var nærliggende at formulere bestemmelserne om foranstaltningsændring sammen med reglerne om foranstaltningsændringer for den, der var frifundet på grund af utilregnelighed.

Læs på Jurabibliotek