Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Bemærk, at § 70 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 70, om det har en betydning.

7.2.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser

- Side 277 -

...Denne hierarkiske inddeling af den (tidsbestemte) pønale reaktion over for den tidsubestemte forebyggende foranstaltning kendes derimod fra dansk strafferet, hvor det af straffelovens § 70, stk. 1, nr. 3, følger, at den tidsubestemte »forvaring« er tænkt anvendt, hvis en fængselsstraf for den pågældende kriminalitet ikke vil udgøre et tilstrækkeligt...

Læs på Jurabibliotek