Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Bemærk, at § 70 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 70, om det har en betydning.

4.1. Militær straffelov § 36, stk. 2 – oprindelse og udvikling

- Side 160 -

Stk. 2. Bestemmelserne i straffelovens §§ 6-8 skal ikke være til hinder for at straffe efter en strengere bestemmelse i straffeloven, såfremt handlingen tillige omfattes af en sådan bestemmelse.

Læs på Jurabibliotek