Bøger, som nævner Straffeloven § 70

Bemærk, at § 70 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 70, om det har en betydning.

3.2.1. Særforanstaltninger der idømmes i stedet for straf

- Side 217 -

Forvaring efter straffelovens § 70 er en tidsubestemt frihedsberøvelse, men anses ikke som straf i straffelovens forstand, men derimod som en anden retsfølge af den strafbare handling. Anvendelsesområdet for dom til forvaring efter § 70 er snævert og forudsætter udtalt farlighed. Uanset det nok lidt besynderlige i at forvaring ikke anses for straf i...

Læs på Jurabibliotek