Lovkommentarer, som nævner Straffeloven § 60

Kommenteret straffelov – Almindelig del (12. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn
Udgivelsesdato: 29. aug 2023
DJØF Forlag

§ 60

Læs lovkommentar til § 60 på side 418 til None.

Læs på Jurabibliotek