Bøger, som nævner Straffeloven § 43

Prøveløsladelse

- Side 32 -

...ingen regler om prøveløsladelse af livstidsdømte. De kunne kun løslades ved benådning. Samtidig med straffuldbyrdelsesloven blev indsat bestemmelser i straffelovens §§ 41-43 om prøveløsladelse af livstidsdømte. Efter straffelovens § 41, stk. 1, skal justitsministeren tage stilling til prøveløsladelse, når den livstidsdømte har afsonet 12 års fængsel.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 34 -

mel for prøveløsladelse. Efter ændringen i 2000 bestemmer straffelovens § 43, at benådning kan gives på betingelser svarende til prøveløsladelse.

Læs på Jurabibliotek