Lovkommentarer, som nævner Straffeloven § 27

Kommenteret straffelov – Almindelig del (12. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn
Udgivelsesdato: 29. aug 2023
DJØF Forlag

§ 27

Læs lovkommentar til § 27 på side 339 til None.

Læs på Jurabibliotek