Lovkommentarer, som nævner Straffeloven § 263a

Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn
Udgivelsesdato: 10. feb 2022
DJØF Forlag

§ 263 a . Uberettiget adgang til et informationssystem

Læs lovkommentar til § 263a på side 590 til 593.

Læs på Jurabibliotek