Bøger, som nævner Straffeloven § 263a

12.2. De bærende hensyn

- Side 149 -

...person, altså formanden, eller om selskabet som sådant. Ikke desto mindre spredte lignende bødeansvar sig til mange andre retsområder. Frem mod 1996, hvor de generelle regler blev indført i straffelovens §§ 25-27, fandtes over 200 særlove med bødeansvar for juridiske personer. Der var i mange henseender betydelig uklarhed om rækkevidden af ansvaret.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...af bødeansvaret for selskaber. Det skete med Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar og de nye regler i straffelovens §§ 25-27, der trådte i kraft i 1996. Bestemmelserne i de mange særlove om selskabsansvar blev samtidigt lagt ind under reglerne i kapitel 5, dvs. de skulle som udgangspunkt fortolkes i overensstemmelse hermed.

Læs på Jurabibliotek