Bøger, som nævner Straffeloven § 26

De bærende hensyn

- Side 149 -

...Madsen, Strafferet 1, 2020, s. 268 f., 2020, s. 268 f.Ikke desto mindre spredte lignende bødeansvar sig til mange andre retsområder. Frem mod 1996, hvor de generelle regler blev indført i straffelovens §§ 25-27, fandtes over 200 særlove med bødeansvar for juridiske personer. Der var i mange henseender betydelig uklarhed om rækkevidden af ansvaret.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Også retsvidenskabelige bidrag medvirkede hertil, navnlig Vinding Kruse, Erhvervslivets kriminalitet. Studier i det objektive strafansvar, 1983., 1983.der trådte i kraft i 1996. Bestemmelserne i de mange særlove om selskabsansvar blev samtidigt lagt ind under reglerne i kapitel 5, dvs. de skulle som udgangspunkt fortolkes i overensstemmelse hermed.

Læs på JurabibliotekAnsvarssubjektet (§ 26)

- Side 150 -

Straffelovens § 26 definerer kredsen af ansvarssubjekter efter reglerne om juridiske personers ansvar. Bestemmelsen opdeler ansvarssubjekterne i to kategorier: selskaber mv. (stk. 1) og enkeltmandsvirksomheder (stk. 2):

Læs på Jurabibliotek

(...)

...herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder.Bestemmelser om strafansvar for selskaber m.v. omfatter, medmindre andet er bestemt, enhver juridisk person, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 151 -

...forarbejderne forudsættes det, at virksomheden på gerningstidspunktet beskæftiger omkring 10-20 ansatte, kan sidestilles med selskaber efter stk. 1. I den forbindelse er det især størrelsen af virksomheden, dvs. antallet af ansatte, der er afgørende. I forarbejderne forudsættes det, at virksomheden på gerningstidspunktet beskæftiger omkring 10-20 ansatte,

Læs på JurabibliotekValg af ansvarssubjekt

- Side 162 -

...revision, så praktikerne kan bruge reglerne?«, i Bønsing m.fl. (red.):, 2018, s. 526 og 532 ff. Se i øvrigt Toftegaard Nielsen, »Virksomhedsansvaret – En revision, så praktikerne kan bruge reglerne?«, i Bønsing m.fl. (red.): I forskningens og formidlingens tjeneste – festskrift til professor Lars Bo Langsted, 2018, s. 290 f., 2018, s. 290 f.Proporti-

Læs på Jurabibliotek