Bøger, som nævner Straffeloven § 25

De bærende hensyn

- Side 149 -

...Madsen, Strafferet 1, 2020, s. 268 f., 2020, s. 268 f.Ikke desto mindre spredte lignende bødeansvar sig til mange andre retsområder. Frem mod 1996, hvor de generelle regler blev indført i straffelovens §§ 25-27, fandtes over 200 særlove med bødeansvar for juridiske personer. Der var i mange henseender betydelig uklarhed om rækkevidden af ansvaret.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Også retsvidenskabelige bidrag medvirkede hertil, navnlig Vinding Kruse, Erhvervslivets kriminalitet. Studier i det objektive strafansvar, 1983., 1983.der trådte i kraft i 1996. Bestemmelserne i de mange særlove om selskabsansvar blev samtidigt lagt ind under reglerne i kapitel 5, dvs. de skulle som udgangspunkt fortolkes i overensstemmelse hermed.

Læs på Jurabibliotek