Bøger, som nævner Straffeloven § 183

Territorialprincippet

- Side 363 -

...givetvis rigtigt. Forholdet er strafbart efter våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 3. Det relevante er imidlertid dansk straffemyndighed i forhold til gerningsindholdet i § 183. Muligvis har Højesteret ment, at det var afgørende, at forberedelseshandlingen i Danmark isoleret set var strafbar, muligvis at enhver forberedelseshandling skaber værneting efter § 6.

Læs på Jurabibliotek